<strong id="tq9qs"><noscript id="tq9qs"></noscript></strong>
     1. <strong id="tq9qs"></strong>
     <strong id="tq9qs"><noscript id="tq9qs"></noscript></strong>
     1. <strong id="tq9qs"></strong>
     <code id="tq9qs"></code>
     | EN
     長按識別二維碼關注微信公眾號
     投資者關系
     INVESTOR RELATIONS
     報告期末股東總數(戶)截至日期:2022-06-30
     0
     前十名無限售條件股東持股情況截至日期:2022-06-30
     廈門國貿控股集團有限公司
     持有無限售條件流通股的數量:762,881,586
     種類:人民幣普通股
     香港中央結算有限公司
     持有無限售條件流通股的數量:25,298,207
     種類:人民幣普通股
     匯添富基金管理股份有限公司-社?;?103組合
     持有無限售條件流通股的數量:12,207,016
     種類:人民幣普通股
     興證證券資管-廈門國貿控股集團有限公司-興證資管阿爾法科睿1號單一資產管理計劃
     持有無限售條件流通股的數量:11,636,565
     種類:人民幣普通股
     廈門國貿建設開發有限公司
     持有無限售條件流通股的數量:8,779,530
     種類:人民幣普通股
     林軍
     持有無限售條件流通股的數量:8,657,010
     種類:人民幣普通股
     中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅
     持有無限售條件流通股的數量:8,339,372
     種類:人民幣普通股
     李強
     持有無限售條件流通股的數量:7,704,515
     種類:人民幣普通股
     賀青平
     持有無限售條件流通股的數量:7,580,000
     種類:人民幣普通股
     包彬慶
     持有無限售條件流通股的數量:7,193,800
     種類:人民幣普通股
     股本變動結構圖單位:萬股
     時間 國家股 內部職工股 社會公眾股 總股本
     股數 占比 股數 占比 股數 占比
     2021.06-2022.03 78329.77 36.99% 0 0 133436.84 63.01% 211766.61
     2020.09-2021.06 77489.71 39.69% 0 0 117723.80 60.31% 195213.51
     2020.07-2020.09 69952.56 37.39% 0 0 117134.77 62.61% 187087.34
     2016.07-2020.06 66532.87 35.96% 0 0 118474.45 64.04% 185007.32
     2014.07-2016.06 52303.29 31.42% 0 0 114143.71 68.58% 166447.00
     2012.01-2014.06 40861.95 30.70% 0 0 92221.64 69.30% 133083.59
     2011.07-2012.01 40302.39 30.28% 0 0 92781.19 69.72% 133083.59
     2010.07-2011.06 31001.84 30.28% 0 0 71370.15 69.72% 102371.99
     2009.12 - 2010.07 19376.15 30.28% 0 0 44606.34 69.72% 63982.49
     2007.08 - 2009.12 13832.13 27.86% 0 0 35816.47 72.14% 49648.6
     2006.07 - 2007.08 12801.6 27.86% 0 0 33147 72.14% 45948.6
     2004.05 - 2006.07 12801.6 35.90% 0 0 22860 64.10% 35661.6
     1999.09 - 2004.05 7112 35.90% 0 0 12700 64.10% 19812
     1998.06 - 1999.09 7112 35.90% 7620 38.46% 5080 25.64% 19812
     1997.10 - 1998.06 6272 35.90% 6720 38.46% 4480 25.64% 17472
     1997.05 - 1997.10 3920 35.90% 4200 38.46% 2800 25.64% 10920
     1996.10 - 1997.05 2800 35.90% 4000 51.28% 1000 12.82% 7800
     1996.04 - 1996.10 2800 35.90% 4000 58.82% 0 0 6800
     1993.03 - 1996.04 7000 35.90% 10000 58.82% 0 0 17000
     无码AV人妻一区二区三区四区
      <strong id="tq9qs"><noscript id="tq9qs"></noscript></strong>
        1. <strong id="tq9qs"></strong>
        <strong id="tq9qs"><noscript id="tq9qs"></noscript></strong>
        1. <strong id="tq9qs"></strong>
        <code id="tq9qs"></code>